Realizacja zamówień

 1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.
 2. Czas przygotowania przesyłki wynosi do 2 dni roboczych. W razie niedostępności towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu  przygotowania przesyłki poprzez odpowiednią informację widoczną w koszyku zakupów przed złożeniem zamówienia.
 3. Rozpoczęcie biegu terminu czasu przygotowania przesyłki jest uzależnione od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:
  1. W przypadku płatności przelewem bankowym - bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu wpływu na konto Sklepu należności wraz z kosztami przesyłki,
  2. W przypadku płatności za pobraniem - bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,
 4. Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie towaru.
 5. Dostawa towaru odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub inny sposób dostępny w koszyku zakupów i wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia na adres wskazany w zamówieniu.
 6. Rozpoczęcie biegu czasu dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.
 7. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i miejsca dostawy (w kraju lub za granicą) i zostanie każdorazowo podany w koszyku zakupów przez złożeniem zamówienia.
 8. O ile tabela kosztów wysyłki dostępna przy składaniu zamówienia w koszyku zakupów nie stanowi inaczej zastosowanie znajdują następujące zasady:
  1. Klient zwolniony jest z obowiązku pokrycia kosztów transportu w przypadku zamówień powyżej 731,71 zł netto (900 zł brutto). W przypadku zamówień o wartości poniżej 731,71 zł netto (900 zł brutto) koszt transportu wynosi 20 zł netto (24,60 zł brutto) za przesyłkę paczkową oraz 25 zł netto (30,75 zł.) za przesyłkę paczkową za pobraniem.
  2. Wysyłka towaru/ów w jedno miejsce i zakup na fakturze/rachunku zawierająca co najmniej jeden z następujących towarów - meble (98xxxx, WNxxxx), ciągi grzewcze 97xxxx, 99xxxx, ciągi wydawcze (z wyłączeniem następujących towarów: 98xxxx meble skręcane, kloce masarskie, podstawy pod piece do pizzy, umywalki, podstawy pod garnki, szuflady podwieszane, kosze na odpadki, pomocnik kelnerski, półki wiszące) o wartości w kwocie:
   - 2.000 złotych netto (2460 zł. brutto) i wyższej - dostawa bezpłatna
   - niższej niż 2.000 złotych netto (2460 zł. brutto) – dostawa płatna przez Klienta w wysokości:
   (i) o 100 złotych netto za przesyłkę bez pobrania (123 zł. brutto)
   (ii) o 105 złotych netto za przesyłkę z pobraniem (129,15 zł. brutto)
   z zastrzeżeniem, że podane stawki dotyczą przesyłki standardowej dostarczanej w dni robocze, bez zastrzeżonych godzin dostawy. W przypadku, gdy Klienta oczekuje odstępstwa od tych warunków, stawka wymaga indywidualnego uzgodnienia ze Sklepem.
  3. Meble z grupy 61xxxxx: dostawa bezpłatna
  4. Cena wysyłki części w jedno miejsce, niezależnie od wartości zamówienia jest stała i wynosi 20 złotych netto (24,60 zł. brutto). W przypadku zamówienia części (wraz z podaniem kodu katalogowego) z towarami obowiązują zasady minimum logistycznego dla towarów.
 9. W przypadku gdy Klient oczekuje opóźnienia wysyłki i składowania przez Sklep zamówionych i nieodebranych towarów powinien o tym zawiadomić Sklep za pomocą wiadomości e-mail.
 10. Czas realizacji zamówienia towarów, których kod towaru rozpoczyna się od oznaczeń 98*, 61* i WN* , a także ciągów wydawczych oraz towarów niemagazynowych i dostarczanych na indywidualne zamówienie Klienta, oraz produktów firmy SMEG, może się wydłużyć ze względu na produkcję. Klient zostanie wtedy poinformowany o czasie realizacji zamówienia.
 11. Powiadamiając Sklep o woli opóźnienia przez Sklep wysyłki i składowania zamówionych i nieodebranych Klient akceptuje następuje zasady:
  1. pierwsze 14 dni od przygotowania wysyłki jest zwolnione z naliczania opłaty (Przykładowe naliczenie opłaty: meble zajmują 3,5 miejsca paletowego, zamówienie zostało zrealizowane 10 maja, klient poprosił o przetrzymanie zamówienia do 15 czerwca = oplata naliczana jest od 24 maja do 15 czerwca (za rozpoczęte 30 dni i za 4 palety) = 1 x 4 x 50 = 200 zł netto),
  2. Opłata za składowanie przez Sklep towarów wynosi 50 złotych netto (61,50 zł. brutto) za każde rozpoczęte 0,96 m2 (paleta) powierzchni składowania naliczana za każde rozpoczęte 30 dni składowania (począwszy od 15 dnia od przygotowania wysyłki).
 12. Do każdej przesyłki Sklep wysyła paragon lub fakturę VAT drogą mailową lub na życzenie Klienta drogą pocztową.
 13. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient  powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera oraz niezwłocznie poinformować Sklep.
 14. Klient jest uprawniony do odbioru osobistego danego towaru o ile taka możliwość była dostępna w koszyku zakupów przy składaniu zamówienia i została wybrana przez Klienta w zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien odebrać towar w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o przygotowaniu towaru do odbioru osobistego pod rygorem odstąpienia przez Sklep od umowy, o ile Klient nie zawiadomił Sklepu o woli skorzystania ze składowania towaru przez Sklep na zasadach określonych w pkt. 9 i 10 powyżej. Przed wykonaniem prawa do odstąpienia od umowy Sklep wyznaczy Klientowi termin dodatkowy na odbiór towaru, nie krótszy niż 3 dni robocze.